Algemene Ticketvoorwaarden

1. Definities

In deze algemene ticketvoorwaarden wordt verstaan onder:

2. Toepasselijkheid van deze algemene ticketvoorwaarden

3. Gebruik van het account in het Ticketservice platform

4. Het Ticketservice platform

5. Licentie voor gebruik van het Ticketservice platform

6. Gegevensbescherming

7. Intellectuele eigendom

8. Aansprakelijkheid

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 10. Contactgegevens